About us

Đội Ngũ ABCT36 Gaming Core

( Đội ngũ đứng phía sau ABCT36 Gaming )

ABCT36

Leader

Jerry

Editor, Graphics Designer

DuyB

Content Manager

Cyrus

Video Editor, Cameraman

ĐỘI NGŨ ABCT36 GAMING MOD

( Đội ngũ Kiểm Duyệt Viên của ABCT36 Gaming )

Nhun Nhun

Người kiểm duyệt

Bánh Hẹ

Người kiểm duyệt

YangYang

Người kiểm duyệt

May

Người kiểm duyệt

Buli

Người kiểm duyệt