About us

Đội Ngũ ABCT36 Gaming Core

( Đội ngũ đứng phía sau ABCT36 Gaming )

ABCT36

Leader

Jerry

Editor, Graphics Designer

Cyrus

Video Editor, Cameraman

ĐỘI NGŨ ABCT36 GAMING MOD

( Đội ngũ Kiểm Duyệt Viên của ABCT36 Gaming )

Ốc

Người kiểm duyệt

Buli

Người kiểm duyệt

Black Peo

Người kiểm duyệt

Mèo

Người kiểm duyệt

Hẹ

Người kiểm duyệt

Loan

Người kiểm duyệt