Quay đồ – Giao lưu Idol

CHI TIẾT NỘI DUNG:

QUAY ĐỒ – GIAO LƯU IDOL gồm các nội dung bao gồm :

– Bắn giao lưu cùng các streamer

– Những khoảnh khắc quay đồ của chúa tể nhân phẩm ABCT36