Tán gái

CHI TIẾT NỘI DUNG:

TÁN GÁI, như cái tên tiêu đề đã nói lên tất cả, ở đây bao gồm tất cả các video :

+ 1001 kiểu thả thính của ông hoàng tán gái Mr.T

+ Những câu nói tán gái đi vào lòng người của ABCT36