Highlight

CHI TIẾT NỘI DUNG:

HIGHLIGHT bao gồm :

+ Các video cày chí tôn qua các mùa

+ Các tình huống gánh team, clear team địch

+ Những pha bắn cực kì ” kĩ lăng ” đến từ ABCT36